fredericiagade 19

 

Fredericiagade 19

Matr.nr. Kolding Markjorder 4. afd. nr. 46
Gl.matr.nr. Ef,es
Opført 1903 af redaktør Bertel Møller
1955 ombygning og wc

2019
Pia og Freddie Ove Sloth-Lisberg

1990 Vejviser
Vagn og Jytte Holm, tandlæger (ejer)

1981 Vejviser
Vagn Fischer Holm, tandlæge (ejer)

1970 Vejviser
Maren M.H. Boysen (ejer)
+ 4 lejere (deraf 2 arbejdere)

1960 Vejviser
Fru Maren M.H. Boysen (ejer)
+ 2 lejere (den ene lagerarbejder)

1950 Vejviser
Fru Maren M.H. Boysen (ejer)
+ 4 lejere (overtrafikassistent, arbejder, bogholderske
og lærerinde)

1940 FT
Jakobi Frederik Wildfang Boysen, pens. Overlæge
+ kone
+ 1 husassistent

1930 FT
Jacobi Frederik Wildfang Boysen, læge
+ kone og 1 barn
+ 2 husassistenter

1930 Vejviser
Overlæge J.F.W. Boysen
Martha Fallesen, husassistent
Musiker E.C. Larsen
Husassistent Thyra Hansen

1925 FT (Fredericiavej 9)
Jacobi Frederik Wildfang Boysen, overlæge, dr.med.
+ kone og 2 børn
+ 2 husassistenter

1921 FT
Jacobi Bojsen, Sygehuslæge
+ kone og 2 børn
+ 2 husassistenter

1916 FT
Adeleide E. Boysen, husmoder, overlægen midlertidigt i
Sverige
+ 1 barn
+ 3 tjenestetyende og kokkepige
+ 1 gæst

1914 Vejviser
Bertel Møller
Maren Larsen
Mine Kruse

1911 FT ?

1906 FT
Vilhelm Ferdinand Borup, herredsfoged
+ kone
+2 tyender

 

 

 

Kontakt

Dorthe Zinck Iversen
  
email kuvert white
 

Facebook

Find os på Facebook
 
 

Social deling

Cookies og privatliv