Beboerforeningen Tre-I-En

Beboerforeningen blev stiftet d. 14. oktober 2015 med initiativ fra Søren Kamp Mortensen og Dorthe Christiane Zinck Iversen, der siden har fungeret som henholdsvis næstformand og formand.Foreningen dækker området Graacksvej, H. C. Petersens Vej og Grønningen og er nabo til Legeparken i Kolding midtby.

Incitamentet til beboerforeningen kom ved, at Hans Hansens Sølvsmedie – der var en bevaringsværdig og historisk bygning blev nedrevet i 2017, idet ejeren af bygningen gennem tiden havde misvedligeholdt ejendommen. Fra matriklen er det muligt at se Koldinghus, der har en større sølvsamling fra blandt andet Hans Hansen Sølvsmedie. Beboerne i området mente, at et stykke værdifuld kulturhistorie gik tabt med nedrivningen.

Herefter blev beboerne i området bekendt med at området gemmer på andre værdifulde virksomheder og enkeltpersoner, der har haft betydning for Kolding.
Fortællinger, som formand Dorthe Christiane Zinck Iversen blev primus motor for, med henblik på at ”slippe kulturarven fri” gennem kunstværker i området. Et projekt, der havde en vision om at blive Koldings ”Design & Erindringskvarter” – nu kaldet ”Kunstkvarter”.
Projekt ”Kunstkvarter” lægger sig i forlængelse af Kolding Kommunes designstrategi ”Kolding Kommune – sammen designer vi livet”.
Designstrategien har en vision om en lokal forankring, hvor Koldings borgere, institutioner, virksomheder og frivillige ildsjæle designer lokale forandringer, der igennem samskabende processer og design fremmer livskvalitet. Projekt Kunstkvarter er et eksemplarisk eksempel på dette, da målet med strategien er at synliggøre for borgere og gæster, at Kolding er en designby og kommune og at det viser sig ” konkret og fysisk design ved at borgere og besøgende gennem gode designoplevelser styrker og markerer Kolding som en imødekommende og moderne kommune, der værdsætter det sociale liv og initiativrige borger”. (Kolding Kommunes Designstrategi) Endelig forsøger foreningen at leve op til egne vedtægter hvor der under foreningens paragraf § 2 står følgende:

”Foreningen ønsker overordnet at medvirke til områdets forskønnelse, forebygge boligmæssige, trafikale og forureningsmæssige gener i området, samt at understøtte sociale fælles aktiviteter for beboerforeningens medlemmer”.

Beboerforeningen Tre-I-En har foruden økonomiske midler fra henholdsvis Kolding Kommunens Bydelspulje og Kulturpulje modtaget donationer fra virksomheder og hjælp fra andre frivillige borgere udenfor og i Kolding. En hjælp, der er uvurderligt for etableringen af Kunstkvarteret.
Med projekt ”Kunstkvarter” har vi forsøgt at være et område med sit helt eget lokale særpræg, der forhåbentligt skaber merværdi ikke kun for områdets beboere, men også gæster i området som vi hilser velkommen i vores Kunstkvarter.


God fornøjelse på kunstruten

Beboerforeningen Tre-I-En

Send gerne en besked

Udfyld formularen og send din besked

Image

Har du spørgsmål omkring kunstkvarteret, er du velkommen til at sende en e-mail til mig.

Med venlig hilsen

Dorthe Christiane Zinck Iversen, Formand for beboerforeningen TRE-I-EN
kontakt@kunstkvarter.dk

Kontakt

Dorthe Zinck Iversen
  
email kuvert white
 

Facebook

Find os på Facebook
 
 

Social deling

Cookies og privatliv