fredericiagade-21

 

Fredericiagade 21

Matr.nr. Kolding Markjorder 4. afd. nr. 94
Gl.matr.nr. F
Opført 1888 af pottemager H.H.A Graack
1951/52 ombygning og wc

2019
Ejendomsforeningen Fredericiagade 21

1990 Vejviser
C. Petersen (ejer)
L. Bonde (ejer)
T. Hjelm
P. Hansen (ejer)

1981 Vejviser
(Ejer Esther Ragnhild Krarup, København)

1970 Vejviser
(ejer Søren B. Pedersen)
Murersvend Ejner Jacobsen
Fru Irma G. Jensen
Kassererske Elly E. Larsen
Medhjælper Tommy A.S. Larsen
Chauffør Jens P. Jensen

1960 Vejviser
(ejer Søren Pedersen)
Murersvend Knud Hansen
Arbejdsmand Børge R. Kr. Larsen

1950 Vejviser
(ejer: Niels Stenderup)
Murersvend Knud Hansen
Slagtersvend Tage Bæk
Malermester Helmer K. Andersen
Fru Jette H.E. Fuglsang
Kontorassistent Jens Th. Fuglsang
Frk. Ester Fuglsang
Hr. Verner Fuglsang

1940 FT
1) Knud Hansen, murersvend Murernes Andelsselskab
+ kone (rulleforretning)
Helmer Karl Andersen, malerlærling
Else Emilie Andersen, skoleelev
2) Jette Hilda Emilie Inger Fuglsang, næringsdrivende
(mælke- og brødudsalg)
Jens Thomsen Fuglsang, kontormedhjælper (husfader)
+ kone og 4 børn2. etage:
3) Kristian Hans Andreas Lillelund Salech,
gartnermedhjælper
+ kone og barn

1930 FT (Fredericiavej 11)
1) Alma Andrea Kirstine Andersen, husmor,
rulleforretning
+ 3 børn
2) Heinrich Hans Andreas Graack, pottemager
+ kone
+ 2 logerende (kontorist Fællesforeningen og
rejserepræsentant for Kolding Læderhandel
3) Magrethe Hørlyck, lejer, propagandadame Henkel &
Co.
+ 2 logerende (børn?) (maskinarbejder J. Krenk og
kursusleder Singer & Co.

1925 FT (Fredericiavej 11)
1) Heinrich Hans Andreas Graack, fhv. pottemager,
p.t. Amerika
+ kone
2) Frederik Gustav Graack, cigarmagersvend
+ kone og 2 børn
+ 1 logerende (kontorist)
3) Victor Andersen, tjener, kelner
+ kone og 3 børn
+ 1 logerende (tjener, kelner)

1921 FT
1) Heinrich Graack, forhv. pottemager, rentier
+ kone
2) Catharina Barthea Nielsen, husmoder

1916 FT
1) Heinrich Graack, fabrikant
+ 1 barn (cigarmager)
+ 1 logerende
2) Hans Christian Nissen, købmand
+ kone
+1 tyende
3) Niels Nielsen, arbejdsmand
+ kone og 7 børn

1911 FT
1) Heinrich H. Graack, pottemager
+ kone og 3 børn (cigarmager, tjenestepige og
pottemagerlærling)
+ 2 logerende (pottemagerarbejder,
sagførerfuldmægtig)
2) Hans Christian Nissen, particulier
+ 1 barn (telefonisk Kolding Central)
+ 1 tyende
3) Frederik Vilhelm Melo, skræddersvend
Manufakturgrosserer E. Jensen
+ kone og 5 børn (det ene tjenestepige hos sagfører
Hansen)

1906 FT
1) Heinrich Graack, pottemager
+ kone og 4 børn
2) Ernst Schultz, slagtersvend
+ kone og 2 børn
+ 1 logrende (snedkersvend)
3) Hans Christian Nissen, particulier
+ kone og 1 slægtning (telefonistinde)
+ 1 tyende

1901 FT
1) Heinrich Graack, pottemager
+ kone og 4 børn (heraf en syerske, en
sæbefabriksarbejderske og en cigarmagerlærling, S.W.
Bruuns Fabrik)
2) Hans Christian Nissen
+ kone og 1 barn
+ tjenestepige
3) Thomas Starup, formue
+ husjomfru

1890 FT
1) Heinrich Graack, pottemager
+ kone og 3 børn
+ 1 tyende
+ 3 pottemagersvende
2) Adolph Ernst, jernbanebetjent
+ kone
3) Ane Weiburen, syerske

 

 

 

Kontakt

Dorthe Zinck Iversen
  
email kuvert white
 

Facebook

Find os på Facebook
 
 

Social deling

Cookies og privatliv